Det finns det i dag totalt i landet ett 100-tal företagsliknande svarttaxigrupper på Facebook. Företeelsen är mest utbredd i mellanstora städer, och allra mest i Norrland. Östersund är den femte av de mest utsatta kommunerna, enligt Svenska Taxiförbundet.