12 av 194 skadas ombord på flygplanet • Lyckas landa