Psykiatern: Lidandet är en del av livet – och all olycka ska inte behandlas av vården.