Frontalkrock på väg 108 i höjd med Högalids idrottsplats.