Personen som skadades vårdas fortfarande på sjukhus.