Första domen om nya lagen i Högsta domstolen • Får fängelse för oaktsam våldtäkt.