Första domen om nya lagen i Högsta domstolen: Fängelse för oaktsam våldtäkt.