Högsta domstolen dömer till fängelse för oaktsam våldtäkt • Bir prejudicerande.