”En av bilarna har kommit över i fel färdriktning.”