Männen i Västerbotten är näst sämst i hela landet på att äta frukt och grönt. Region Västerbotten startade därför en hälsoutmaning för att få fler att äta mer hälsosamt – och projektet lyckades.