Förra veckan stängde Trafikverket ner bron över Torne älv sedan sprickor upptäckts. Omledningen via den gamla slåttervägen till väg 395 blev ingen lyckad historia – efter en vecka är vägen söndersmulad av den tunga malmtrafiken.