Den Malmöbo som anhölls av åklagare vid särskilda åklagarkammaren på sannolika skäl misstänkt för två fall av grovt vapenbrott har nu släppts.