Kommer från den hårt krigsdrabbade staden Charkiv.