Med ytterligare 3 800 invånare ökar kommunen mer än både Göteborg och Stockholm.