Coronapandemin har fått Skåne att växa mer än Stockholm.