Antalet gäster i Malmö ökade i somras med 19 procent. Det var den största ökningen bland storstäderna och evenemangen, närsemestertrenden och valutaläget tros vara orsaken.