Konkursboet för John Bauerskolorna kräver kommunen på 3,4 miljoner kronor