Malmö får mest av landets kommuner när staten delar ut extra stöd till skolor: 82 miljoner kronor. Men i realiteten betyder tillskottet bara att sparkraven mildras något, säger Johanna Thuvesson, rektor för Värner Rydénskolan. – Detta gör att vi kan göra mindre neddragningar.