Om två–tre år bör det kunna finnas reguljär nattågstrafik till Europa.