Idén om att anställa en fysioterapeut kom när rektorerna på Malmaskolan i Kolsva hörde att det gett positiv effekt på en skola i Norge. Skolan fick statliga medel från Köpings kommun och 2019 började en fysioterapeut jobba på skolan. Det började som ett test, men blev snabbt en fast tjänst.