Den så kallade ”Malinmannens” försvarare, advokat Ulf Holst, har kommit in med en erinran kring den nya bevisningen i fallet. En DNA-träff binder mannen – tidigare både dömd och friad i målet – till Malin Lindströms kropp, men försvararen vill nu veta hur DNA-profilen tagits fram. Hör åklagaren kommentera Ulf Holst erinran här.