Ygeman (S) inspireras av Danmark om utsatta områden.