Kabinettet i Malaysia har röstat för att avskaffa dödsstraffet i landet. Förslaget om att ändra lagen läggs nu fram till parlamentet för omröstning. - Kabinettet har kommit överens om att avskaffa dödsstraffet.(TT)