Det tvättas och fejas och läckande rör lagas. Än återstår många punkter på åtgärdslistan innan ångfartyget Ejdern åter igen kan trafikera skärgården. Tack vare ideella krafter kommer årets första tur till Birka kunna avgå den 21 maj.