Trump förkortar gärna till hydroxy – men det är slutledet i ordet hydroxiklorokin som avslöjar dess fascinerande historia.