60 000 hushåll i Stockholms län saknar tillgång till fast bredband. Nu får Stockholmsregionen 172 miljoner i stöd från Post- och telestyrelsen för att bygga ut bredbandsnäten. Men Gustav Hemming (C), som är tillväxt- och skärgårdsregionråd, tror att det blir svårt att nå målet om att snabbt bredband ska finnas i hela länet 2025.