Många av de individer som under flera år dominerat Malmös undre värld sitter nu bakom lås och bom.Hittills har följden blivit ett maktvakuum i den kriminella världen.Och våldsvågen som många fruktade har uteblivit.Nu menar polisen att det finns flera faktorer som är avgörande för om lugnet i Malmö kommer att hålla i sig.Hoten är flera: odisciplinerade kriminella grupperingar, en omfattande...