Döms til rättpsykiatrisk vård – hade haft flera depressioner