Bostadsbyggandet i Stockholm bromsar kraftigt in. Den grönblåa koalitionen i Stockholms mål om 10 000 nya bostäder per år ser i år inte ut att uppnås. Istället halveras prognosen till 5 100 nya bostäder.