Under torsdagen presenterade den styrande majoriteten i Västerås sin sista budget för mandatperioden.