En majoritet i riksdagens finansutskott vill att regeringen återkommer med ett särskilt stöd till evenemangsarrangörer som tvingas ställa in evenemang i sommar. Förslaget kommer från Moderaterna, och vid tisdagens sammanträde i finansutskottet framkom d