En majoritet av det tyska folket säger att de stödjer regeringens beslut att skicka stridsvagnar till Ukraina. Men i den östra delen av landet är tyskarna mer skeptiska.