Efter studenten tänkte Majja Almqvist först att hon bara skulle jobba tillfälligt på familjegården i Tävelsås. Men tillsammans utvecklade de en helt ny affärsidé och i dag är hon ansiktet utåt för Rinkaby gård. Men hennes engagemang för landsbygden sträcker sig längre än så.