Finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar nu nya krisåtgärder för företagen. Anledningen är den höga risken för en tredje våg av covid-19-smittspridning.