Den franska presidenten fokuserade på det militära i sitt linjetal på torsdagen.