Regeringen möter hårt motstånd mot förslaget till förlängd pandemilag. Moderaterna ställer nu fyra krav för att ge stöd åt förlängningen.