Christian Sonesson vill att Sverige ska flytta asylmottagande till andra länder.