Micaela Löwenhöök (M) fick igenom motionen om slumpvisa drogtester i Skellefteås gymnasieskolor redan för 1,5 år sedan. När nu (S) signalerar oklarheter kring genomförande reagerar hon: – Vi har ett demokratiskt fattat beslut i kommunens högsta beslutande instans som ska följas, det här är en mycket märklig hantering.