Att kringgå digitalmomsreglerna genom ekonomisk kompensation bryter mot hela poängen med EU. Det anser Olof Lavesson, kulturpolitisk talesperson för Moderaterna. Advokaten och konkurrensrättsexperten Elisabeth Eklund är osäker på om danska regeringens idé om kompensation ens är genomförbar.