Ska finansieras genom nedskärningar av extratjänster, investeringsstöd till hyresrätter och biståndet.