Kommunfullmäktige ger regeringen klartecken att besluta om Preems utbyggnad.