Lycksele kommun har genom åren haft stora kostnaderför placeringar av barn och ungdomar på familjehem, hem för vård- och boende (HVB) samt institutioner. Nu har kommunen beslutat att starta en egen HVB-verksamhet.