Utan besättning och fungerande motor drev det nederländska lastfartyget fritt utanför Norges kust. Oron var stor för ett oljeutsläpp men nu ligger fartyget åter vid kaj – efter att ha bogserats in till hamnen i Ålesund.