Från den 1 mars blir det gratis för invånarna i Luxemburg att åka kollektivt. Regeringen vill minska biltrafiken och göra det lättare för…