Studentlivet i Lund pekas ofta ut som en motor för smittspridningen i Skåne. Nu när krogarna tvingas stänga tidigt tror studenterna Angele, Alicia och Hanna att festerna kommer flytta hem istället, men själva väljer de att avstå från korridorfesternas trängsel.