En forskare vid Lunds universitet fälls för fusk efter att ha kopierat utdrag ur sina studenters masteruppsats.