Den ska bli Sveriges längsta bro för cykel- och gångtrafikanter. Se när SVT Västerbotten följde med 30 meter upp i brofästet vid älven.