Lundabron i Umeå ska bli Sveriges längsta hängbro för cykel- och gångtrafikanter. Men bygget har blivit både dyrare och tagit längre tid än vad som var tänkt – och nu skjuts invigningen upp ytterligare. – Vår tidsplan är nu att man ska kunna gå över bron innan årsskiftet, säger Karin Isaksson, teknisk chef på Umeå kommun.