Lunds kommun planerar att stoppa byggnationen av nya konstgräsplaner som innehåller gummigranulat. - Det viktigaste är att tillsätta en utredning för att hitta alternativ till gummigranulaten, som förorenar våra vattendrag och inte är speciellt miljövänligt.(TT)