Det blir från och med torsdag i nästa vecka delvis distansundervisning för elever på kommunala gymnasieskolor i Lund.